PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D. DiS.

Narodil jsem se v Liberci, ranné dětství jsem strávil v Jablonci nad Nisou, školní léta v České Třebové a dospívání v Brně. Po střední škole jsem odešel studovat do Prahy a posléze mě studium zavedlo do Olomouce. Během studií na teologickém semináři jsem se seznámil s Lenkou a po třech letech chození jsme se vzali. Pocházím z kazatelské rodiny a můj život byl od dětství ovlivňován praktickou, akční, živou a osobní vírou. Krátce jsem učil angličtinu a brigádničil ve skladech, ale brzy jsem nastoupil na místo vikáře v Olomouckém sboru Církve bratrské. Velmi si vážím jejich důvěry, kterou ke mě jako mladému studentovi tehdy měli. V současné době žiji ve Zlíně a pracuji jako kazatel evangelia v místním sboru Církve bratrské. Věnuji se pastoraci, hudbě, psychologickému poradenství a přednáškové činnosti. Učím na Evangelikálním teologickém semináři v Praze a vedu katedru Pastorace a psychologie. Odborně se zabývám tématy týkající se pastorace, duchovního vývoje, zralosti, duchovní krize a odpuštění.  Společně s Lenkou máme rádi hudbu, turistiku a knihy. Žijeme ve společné domácnosti ještě s pejskem a papouškem. 

Vzdělání

  • Evangelikální teologický semínář (ETS) - obor teologie (2006 – 2009)
  • FF UPOL Magisterský obor psychologie (2007 – 2013) 
  • FF UPOL Státní rigorózní zkouška z oboru psychologie (13. 4. 2015)
  • FF UPOL Doktorský program Klinické psychologie (2018 – 2021)
  • Zahraniční stáže: Psychology department, Wheaton College, IL USA (2016, 2019) 

Organizace ve kterých působím a se kterými spolupracuji

Populárně naučné články

Odborné články

Odborné práce