Přizpůsobivý

Živý Bůh a živý člověk si k sobě hledají cestu.

Bezpečné místo

Člověk se nachází na dvou místech zároveň. V bezpečí i v temnotě.

Spolu u jednoho stolu

A Josef zásoboval svého otce, bratry a celý dům svého otce potravou až po ty nejmenší.

Příprava na nejhorší

Představa mé nejlepší možné reakce v nejhorším možném scénáři.

Zachránce světa

Skrze Jákobovu rodinu přijmou požehnání mnozí lidé

Smířená rodina okolo stolu

Josef zásoboval svého otce, bratry a celý dům potravou.

Odpuštění sblížením

Setkání Josefa a Jákoba je vřelé, radostné a dojemné

Překonání naivity

Josef už není naivním chlapcem

Sexualita muže a ženy

Jak spojit dva odlišné světy?

Jak mít zdravé myšlení?

Proti sabotujícímu hlasu obav a úzkosti lze postavit hlas vděčnosti.

Změna cenovky

Nejúčinnější zbraní boje proti závisti je vděčnost, protože v jádru závisti je nespokojenost s tím, co mám.

O manželství podle Komenského

O manželství bez romantiky. O poutech a budování domácnosti.

Nové jméno

Nové jméno zaplacené krví je znakem nového života.

Odpuštění

Odpuštění je jako hození kamene výčitky na dno hlubokého jezera, místo do tváře protivníka plné lítosti.

Přátelství

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

Síla vzpomínky

Doušek po doušku pij z tůňky vzpomínek. Naděje ožije, síla se obnoví.

Smysl

Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

Bojovník

Plány selžou bez společné porady...

Propadající se zahrádka

Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno.

Vyjeté koleje

Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost.
 

Doporučujeme

Jonáš
Vzácné okamžiky
Indiánské povídky
Vtipy v Bibli
Zbožnost (ne)všedních dní
Josef na cestě k odpuštění