Josef na cestě k odpuštění

Josef na cestě k odpuštění

Z místa chaosu, nenávisti, křiku a násilí vede dlouhá cesta do krajiny bezpečného objímání, usmíření a společně vyladěného vyprávění příběhu. Je to klikatá, obtížná a nebezpečná cesta. Zahrnuje kroky, které jsou mojí zodpovědností, ale místy jsem také závislý na druhých lidech. Cesta byla prošlapána generacemi lidí před námi, a přesto je pro každého dalšího poutníka jedinečná. Budeme na ní společně sledovat starozákonního Josefa. Oběť, která po letech dospěje k bezpečnému obětí s těmi, kdo jí zranili. Jaké to byli křivdy a jaké měli důsledky? Jak se Josef připravoval na odpuštění, jak se odpouštění prohlubovalo a jak se s druhými usmířil? Co mohu dělat já a co je už zodpovědnost druhého? Na tyto a další otázky budeme společně hledat odpovědi v prastarém příběhu. 

Pět dějství příběhu:

  • Intro: Realita násilí a nutnost odpuštění
  • První dějství: Chaos, nenávist a křivda
  • Druhé dějství: Život v důsledcích křivdy
  • Třetí dějství: Příprava na odpuštění
  • Čtvrté dějství: Roviny odpuštění
  • Páté dějství: Dynamika usmíření
  • Dodatek: Odpuštění sobě samému