Psychologické poradenství
 

Psychologické poradenství

 

V rámci povolání kazatele se věnuji i psychologickému poradenství. Chci být k dispozici jak členům Církve bratrské, tak širšímu okruhu lidí. Nabízím vám svůj čas a budu věnovat vašemu příběhu dostatek pozornosti. Chci vytvářet prostor ve kterém můžete mluvit pravdu, být v kontaktu sami se sebou a nacházet odpovědi na otázky, které si kladete. Mohu vám dát zpětnou vazbu, domácí úkol, nebo vám i něco poradit. Můžeme se spolu zabývat tématy rodinného života, způsobů komunikace, truchlení, úzkostí, strachů, depresí, traumatických zážitků, duchovních krizí, dospívání, smyslu života, sexuality, identity atd. 

Domluva setkání na: dalimil.stanek@gmail.com 

Místo setkání: Regina (Divadelní 3242/6, 760 01 Zlín v prvním patře) nebo online na platformě Zoom. 

Platba: Cena za hodinové setkání je 500,-. Vzhledem k tomu, že jsem zaměstnán jako kazatel Sboru církve bratrské ve Zlíně je vaše platba zaslána jako příspěvek na provoz sboru. 

Č. účtu: 235786466 / 0600, variabilní symbol 333