Vzácné okamžiky

Vzácné okamžiky

Za jedno ze svých životních poslání považuji propojování světa Bible se světem naší všední zkušenosti. Světy mohou být propojeny oběma směry. Je možné začít u Bible a směřovat ven tím, že budeme hledat aplikace konkrétních textů do každodenního života. Tímto směrem se vydáváme ve většině výkladových kázání. Existuje ovšem i druhý směr. Mohu začít ve světě své zkušenosti, v příbězích a událostech každodenního života a hledat jejich odraz v Bibli. Následující střípky textu zaznamenávají vzácné okamžiky z mého života, z nichž každý je obohacen o duchovní reflexi naznačenou v přiloženém biblickém verši. Přál bych si, aby vás tato zamyšlení inspirovala k tomu, že sami budete propojovat své vzácné okamžiky s myšlenkovým a obrazovým světem Bible.