Přednášky

Přednášky

Věnuji se přednáškové činnosti. Je pro mě důležité, aby přednášky, semináře a workshopy byli zážitvné, pokud možno interaktivní, odborné a zároveň srozumitelné pro různá publika. Pro představu nabízím například tato témata: duchovní vývoj, duchovní krize, zdravá duše, ztráta a truchlení, strachy a úzkosti, cesta k odpuštění a usmíření, jak porozumnět svým emocím, vliv rodiny na člověka nebo modly v lidském srdci. Přednášky je možné využít v církevních kruzích i pro širší veřejnost. 

Ochutnávky některých přednášek naleznete níže.