Ježíšova svoboda

Svobodný milovat

Zneklidněný

Zneklidňující a uklidňující večeře

Vykolejený

Velký člověk a malý bůh

Z jakého místa se ptáš?

Rozrušený odborník a Ježíš

45) Uvědomění, emoce a hodnoty

Závěr vyprávění o Ester

42) Vnímavý, trapný a udatný

Proměna perského krále

Emoce za katedrou

Využít sílu emocí ve škole

Hořké a kyselé, nebo sladké a veselé?

Bolestný rozpor mezi očekáváním a realitou

Mohu odpustit svým rodičům

Dobrodružná cesta k odpuštění

Extremismus

Zvrátit proces radikalizace je možné.

Nové jméno

Nové jméno zaplacené krví je znakem nového života.

Odpuštění

Odpuštění je jako hození kamene výčitky na dno hlubokého jezera, místo do tváře protivníka plné lítosti.

Přátelství

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

Síla vzpomínky

Doušek po doušku pij z tůňky vzpomínek. Naděje ožije, síla se obnoví.

Smysl

Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

Bojovník

Plány selžou bez společné porady...

Propadající se zahrádka

Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno.

Vyjeté koleje

Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost.
 

45) Uvědomění, emoce a hodnoty

Závěr vyprávění o Ester

43) Dobro, pokoj a mesiáš

Mordokaj a Kristus

42) Vnímavý, trapný a udatný

Proměna perského krále

Zážitek radosti

Tanec, pohyb, čaj a radost

Tříbení významu

Rozhovor o smyslu života

Doporučujeme

Jonáš
Vzácné okamžiky
Vtipy v Bibli
Zbožnost (ne)všedních dní
Josef na cestě k odpuštění
Ester za zeď nevidí