Hořké a kyselé, nebo sladké a veselé?

Bolestný rozpor mezi očekáváním a realitou

Osobnosti Bible: Timoteus

Něžná síla Timotea

A já ti požehnám

Áronovské požehnání

23) Zloba, narcismus a ohrožení

Život se sobeckým člověkem

22) Hostina, víno a brzda

Ester se nevyjádřila 

21) Hra, konflikt a kultura

Nepřímá komunikace

20) Kontakt, žezlo a internet

Ester se potká s králem

Hořké a kyselé, nebo sladké a veselé?

Bolestný rozpor mezi očekáváním a realitou

Mohu odpustit svým rodičům

Dobrodružná cesta k odpuštění

Extremismus

Zvrátit proces radikalizace je možné.

O omluvě

Omluva, která pomůže odpustit

Nové jméno

Nové jméno zaplacené krví je znakem nového života.

Odpuštění

Odpuštění je jako hození kamene výčitky na dno hlubokého jezera, místo do tváře protivníka plné lítosti.

Přátelství

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

Síla vzpomínky

Doušek po doušku pij z tůňky vzpomínek. Naděje ožije, síla se obnoví.

Smysl

Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

Bojovník

Plány selžou bez společné porady...

Propadající se zahrádka

Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno.

Vyjeté koleje

Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost.
 

23) Zloba, narcismus a ohrožení

Život se sobeckým člověkem

22) Hostina, víno a brzda

Ester se nevyjádřila 

21) Hra, konflikt a kultura

Nepřímá komunikace

20) Kontakt, žezlo a internet

Ester se potká s králem

Doporučujeme

Jonáš
Vzácné okamžiky
Vtipy v Bibli
Zbožnost (ne)všedních dní
Josef na cestě k odpuštění
Ester za zeď nevidí